Линейна техника / Сачмено-винтови двойки / Сачмено-винтови двойки

СВД-тата, произвеждани от Бош Рексрот са подходящи за машини от всеки отрасъл на промишлеността.

  • Осигуряват гладко и точно движение
  • Понясят големи динамични натоварвания, заради по-големия брой сачми
  • Ефективни уплътнения
  • Гайки с регулируем натяг
  • Гайки с външен смазващ елемент, осигуряващ по-голям период на смазване