Линейна техника / Сачмено-винтови двойки / Лагеруване

За лагеруване на винта се предлагат високо точни лагери, разработени специално за целта.

  • Готови лагерни тела за фиксиран край на винта
  • Готови лагерни тела за плаващ край на винта
  • Лагери и гайки за натягането им