Линейна техника / Призматични линейни лагери / Аксесоари

В каталозите на Бош Рексрот има богат набор от аксесоари към всички танкети и направляващи.

Сачмените танкети могат да бъдат оборудвани с различни видове вътрешни уплътнения, според средата на работа.

Двойно вътрешно уплътнение със зелен цвят или уплътнение с ниско триене.

При необходимост допълнително могат да се монтират и външни уплътнения.

При особено замърсени среди се използва защитна хармоника.