Линейна техника / Призматични линейни лагери / Приложение

Различните системи за линейни премествания намират приложение в различни области на промишлеността. Тази графика служи за най-общо ориентиране в линейната техника.