Линейна техника / Кръгли линейни лагери / Линейни лагери super H, super SH

  • Точни линейни лагери предназначени за големи натоварвания;
  • Компенсация на грешка при монтаж при лагери Super SH до 30′ (0,5°);
  • Отворен вариант (за напълно подпряни оси) или затворен;
  • Вградени в алуминиеви тела - линейни устройства;
  • За оси от ø20mm до ø60mm;
  • Максимална скорост V=5 m/s, a=150 m/s2;