Хидравлика / Вентили / Разпределители

Предлагат се разпределители с пряко (до 120 l/min) и непряко (пилотно) управление (до 1100 l/min) с електрическо, хидравлично, пневматично, механично и ръчно задвижване. Според разпределителния елемент се различават два типа разпределители - седлови (до 630 bar) и плунжерни (до 350 bar).Към разпределителите може да се монтира индуктивен датчик за следене на позицията и ограничител на хода. Времето за превключване може да бъде регулирано, има и версия с плавно превключване. Конструктивно, разпределите се изработват като патронен тип, за монтаж върху плоча и модулен тип.