Хидравлика / Вентили / Клапани за налягане

Към тях спадат: предпазно-преливни клапани; редукционни клапани; клапани за последователно действие; отсичащи клапани. За да са подходящи за всякакви приложения, тези клапани се произвеждат с различни конструкции и начини на присъединяване към хидравличната система - за монтаж върху плоча, за модулен монтаж, за тръбен монтаж и патронен тип. Предлага се голям обхват на типоразмери, позволяващи работни дебити до 2000 l/min и работни налягания до 630 bar.