Хидравлика / Вентили / Двупътни седлови клапани

Изпълняват три функции - разпределители, предпазно-преливни клапани, редукционни клапани. Монтират се в управляващи блокове, осигуряват херметичност и компактност. Използват се при големи работни дебити - до 25000 l/min.