Хидравлика / Пропорционални и сервовентили / Пропорционални разпределители

С пропорционалните разпределители се управлява не само посоката, но и големината на потока (дебита), с което се постига и контрол на скоростта на хидродвигателя, а от там и на изпълнителния механизъм. Предлага се вградена електрическа обратна връзка, която значително подобрява точността им. Управляващите електронни усилватели може да бъдат външни или вградени.