Хидравлика / Пропорционални и сервовентили / Пропорционални клапани за налягане

Това са предпазно-преливни и редукционни клапани с пряко и непряко (пилотно) управление. Предназначени са за монтаж върху плоча, за модулен монтаж и за блоков монтаж. Налягането, при което се отварят (предпазно-преливни) и стойността на редуцираното налягане (редукционни) е пропорционално на големината на подадения в електромагнита ток.