Хидравлика / Пропорционални и сервовентили / Пропорционални клапани за дебит

Пропорционалните клапани за дебит представляват дросели и регулатори на дeбит, при които стойността на регулирания дебит е пропорционална на големината на подадения ток към електромагнита. Те могат да регулират дебита или само в едната посока, или и в двете посоки на протичане.