Хидравлика / Пропорционални и сервовентили / Прецизни пропорционални разпределители

Изпълняват функциите на пропорционалните разпределители, но се отличават с по-добри динамични характеристики и с по-висока точност, което ги прави подходящи за вграждане в затворени системи за контрол на позиция, скорост, сила и налягане.