Хидравлика / Пропорционални и сервовентили / Сервоклапани

Сервоклапаните са 2-или 3-степенни хидравлични пропорционални разпределители с пилотно управление с вградена електрическа обратна връзка. Характеризират се с висока чувствителност и малък хистерезис. Прилагат се предимно в затворени, електро-хидравлични, следящи системи за контрол на позиция, сила или налягане и скорост. Управлението им се осъществява от външен или вграден електронен усилвател.