Хидравлика / Електроника / Преобразуватели на сигнали

Към тях спадат датчици за налягане, релета за налягане и генератори на електронни сигнали (джойстици). Имат възможност за програмиране. Произвеждат различни аналогови сигнали на изхода си (по ток или по напрежение), които могат да се избират от клиента.