Продуктовата гама на C.C.JENSEN A/S (Denmark) обхваща решения за системи с обеми от 2л. до над 200 000л.

  • Fine Filters
    Fine Filters
    Премахване на частици, абсорбиране на вода и наслагвания/отлагания
  • Filter Separators
    Filter Separators
    Отделяне на вода, премахване на частици и наслагвания/отлагания
  • Gear Flushing Units
    Gear Flushing Units
    Промиване и офлайн филтрация на редукторни кутии на вятърни турбини
  • Varnish Removal Unit
    Varnish Removal Unit
    Премахване на замърсявания от смазочни течности при газови и парни турбини
  • Mobile Flushing Unit
    Mobile Flushing Unit
    Филтрация на масла и промиване на редукторни кутии за минни приложения
  • Desorbers
    Desorbers
    Отделяне на големи количества вода от емулгирани масла (масла с разтворена в тях вода)
  • Monitoring Equipment
    Monitoring Equipment
    Мониторинг на замърсяването на масла с брояч на частиците
  • Filter Inserts
    Filter Inserts
    Степен на филтрация 3 µm и капацитет за задържане на замърсявания и вода до 4 л/патрон